Osnažimo se za promjenu

osigurati inkluzivno i što kvalitetnije obrazovanje za djecu romske nacionalnosti

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je osigurati inkluzivno i što kvalitetnije obrazovanje za djecu romske nacionalnosti koja su, nažalost, marginalizirana skupina u Republici Hrvatskoj.

Poučeni dosadašnjim iskustvom i suradnjom, projekt je osmišljen u skladu s ciljevima Poziva razvoja civilnog društva te jačanja kapaciteta OCD-a koji obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • rad u područjima socijalnog uključivanja i obrazovanja,
  • podršku i edukaciju u navedenim područjima, a specifično za rad s ranjivom skupinom djece- pripadnicima romske populacije,
  • razvijanje digitalnog alata  (aplikacija „Veliki brat, Velika sestra“) za pomoć u učenju djeci romske nacionalnosti,
  • obuka zaposlenika i volontera za korištenje navedenog alata,
  • mogućnost da pozivom na besplatni telefon izbjeglice iz Ukrajine s boravištem u Osijeku brzo i jednostavno dođu do potrebne informacije o pravnim, socijalnim i humanitarnim pitanjima, 
  • jačanje vlastitih kapaciteta kroz pohađanje edukacija i treninga te unaprjeđenje metoda i rada s krajnjim korisnicima.

Ciljna skupina projekta su zaposlenici i volonteri prijavitelja i partnera te krajnji korisnici - djeca pripadnici romske nacionalne manjine.

Opis projekta

Pandemija COVID-19 dovela je do zatvaranja škola i predškolskih ustanova u zemljama Europske unije. Učinke pandemije osjetilo je pedesetak milijuna djece , od predškolskog uzrasta do onih koji pohađaju više razrede srednje škole. Tijekom pandemije pogoršane su već postojeće obrazovne i društvene nejednakosti u regiji. Sve je vidljivija razlika djece koja dolaze iz obitelji s nižim primanjima; iz ruralnih područja sa slabom infrastrukturom; djeca iz etničkih manjina; djeca s teškoćama u razvoju; djeca migranti i izbjeglice i sl. Ove skupine djece suočavale su se sa značajnim preprekama kada je u pitanju njihovo sudjelovanje u obrazovanju i učenju i prije krize, a njihovi obrazovni i društveni ishodi bili su slabiji nego kod ostalih vršnjaka. Na lokalnoj razini Osječko-baranjske županije vidljiv je problem uključenosti u sustav obrazovanja djece romske nacionalne manjine koja su marginalizirana skupina i susreću se sa raznim poteškoćama koje su sada još i veće tijekom pandemije. Prema statističkim podacima Osječko-baranjske županije u školskoj godini 2019/20 broj pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje je 257 ( 112 m i 145 ž osoba) dok je broj učenika koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje 71(40 m i 31 ž osoba). Tijekom pandemije i nastave na daljinu susreli su se s mnogo problema vezanima uz ovaj model nastave.

Veliki brat, velika sestra

Naime, zbog težeg materijalnog stanja nekim učenicima je bio ograničen ili onemogućen pristup tehnologiji i (ne)mogućnost roditeljske podrške koja je bila neophodna, posebno kod obitelji s više djece školskog uzrasta i obitelji gdje roditelji nisu ili su nedovoljno tehnološki/informacijski pismeni. Osim toga, romska djeca iz nekih zajednica ne poznaju dovoljno hrvatski jezik zbog čega pohađaju dodatnu nastavu koja, prema dostupnim informacijama nije funkcionirala u jednakom obimu kao nastava u školi. Jedan od prioritetnih programa Nacionalne strategije za uključivanje Roma je obrazovanje romske djece putem osiguranja jednakih šansi, nediskriminacija, desegregacija, suzbijanja društvene marginaliziranosti, poticanje društvene integracije i sl. i sve to kako bi se poboljšao život u obiteljima jer ukoliko budu obrazovani za određeno zanimanje lakše će pronaći posao i to će naposljetku poboljšati njihovu kvalitetu života i socijalnu uključenost. Sve ovo ima za cilj osigurati inkluzivno i što kvalitetnije obrazovanje za djecu romske nacionalnosti koja je marginalizirana skupina u Republici Hrvatskoj. Temeljem dosadašnjeg iskustva i rada prijavitelj i partner osmislili su ovaj projekt koji, u skladu s ciljevima poziva razvoja civilnog društva te jačanja (međusobnih kao i ) kapaciteta OCDa aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti i rad u područjima socijalnog uključivanja i obrazovanja, pruža podršku i edukacije u navedenim područjima specifično za rad s ranjivom skupinom djecom, pripadnicima romske populacije. U sklopu projekta razvit će se digitalni alat za pomoć u učenju za romsku djecu i obučiti zaposlenike prijavitelja i partnera i volontere za korištenje tog alata (Veliki brat Velika sestra).

Provoditelj i partneri projekta

Projektni partneri provedbom ovog projekta odgovorit će na potrebe zajednice u kriznim situacijama na način da će izbjeglicama iz Ukrajine omogućiti pozive na besplatni telefon te na taj način vrlo brzo i jednostavnu dođu do potrebne informacije o pravnim, socijalnim i humanitarnim pitanjima. Osim toga, s obzirom na situaciju s COVID 19 pandemijom koja je uzrokovala ograničenja u radu te osiguravanju sredstava za nastavak istog, prijavitelj i partner planiraju kroz projekt jačati i vlastite kapacitete kroz pohađanje edukacija i treninga, međusobno mentorstvo te unaprjeđenje metoda i rada s krajnjim korisnicima.